Były szef milicji z Ciechanowa z zarzutami

Popełnienie 25 komunistycznych zbrodni przeciwko ludzkości “polegających na przekroczeniu uprawnień poprzez bezprawne internowanie działaczy opozycyjnych w okresie od 12 grudnia 1981 r. do 1982 r. w Ciechanowie…” zarzucono Stanisławowi K. byłemu szefowi Milicji Obywatelskiej w województwie ciechanowski.

ipn2

Przedstawiamy oficjalny komunikat Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku:

Postanowienie o postawieniu zarzutów byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu MO w Ciechanowie Stanisławowi K.

W dniu 12 lutego 2015 r., w toku prowadzonego śledztwa Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, ogłoszono postanowienie o przedstawieniu zarzutów byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu MO w Ciechanowie Stanisławowi K. Zarzucono mu popełnienie 25 komunistycznych zbrodni przeciwko ludzkości, polegających na przekroczeniu uprawnień poprzez bezprawne internowanie działaczy opozycyjnych w okresie od 12 grudnia 1981 r. do 1982 r. w Ciechanowie, na mocy decyzji o internowaniach, wydanych na podstawie art. 42 nieobowiązującego dekretu o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego, co było poważnym prześladowaniem tych pokrzywdzonych z powodów politycznych, czym działał na szkodę osób represjonowanych. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Stanisław K. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Podał, iż w jego ocenie działał zgodnie z obowiązującym ówcześnie prawem. Wobec podejrzanego prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku zastosował środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju. Stanisław K. liczy obecnie 77 lat, nie był dotychczas karany sądownie.

Prokurator Janusz Romańczuk
Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku