Były zastępca wójta – pełniącym obowiązki wójta

– Artur Frączkowski na wniosek Wojewody Mazowieckiego, 27 lutego br. został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska do pełnienia funkcji Wójta Gminy Ciechanów. Nominację, w imieniu Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego, wręczył Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Janusz Szymańczyk – poinformowały dzisiaj (wtorek, 27 lutego) służby prasowe Wojewody Mazowieckiego

Artur Frączkowski został powołany do pełnienia funkcji Wójta Gminy Ciechanów do czasu wyboru nowego Wójta Gminy. Przypomnijmy, że wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia.

– Artur Frączkowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Posiada wykształcenie wyższe na kierunkach administracja oraz politologia. Zdobył doświadczenie w administracji, pełniąc przez dwa lata funkcję Zastępcy Wójta Gminy Ciechanów. Ponadto pełnił funkcję Sołtysa Sołectwa Niechodzin (gmina Ciechanów). Powołanie osoby pełniącej funkcję Wójta jest spowodowane zrzeczeniem się mandatu Wójta przez Marka Kiwita, co stwierdził Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I postanowieniem z 27 lutego 2023 r. Od 13 marca 2023 r. pełniącym funkcję Wójta był Stefan Pawłowski. Zgodnie z art. 28f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów. Z wnioskiem o wyznaczenie osoby pełniącej funkcję Wójta Gminy, Wojewoda Mazowiecki występuje do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – czytamy w komunikacie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Artur Frączkowski zastąpił Stefana Pawłowskiego powołanego w marcu 2023 r. przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego. O sprawie piszemy także tutaj: https://www.ciechtivi.pl/stefan-pawlowski-jutro-normalnie-przyjde-do-pracy/

red

Fot. Artur Frączkowski/Zdjęcie: FB