Cały poligon w Targoniach dla Lasów Państwowych

Jak się okazuje – poligon w Targoniach, pozostałość po rozformowanym 1. Ciechanowskim Pułku Artylerii – został w całości przekazany Lasom Państwowym.

– Ani Powiat Ciechanowski, ani tym bardziej Starostwo Powiatowe w Ciechanowie nie otrzymały żadnego majątku po byłej ciechanowskiej  jednostce wojskowej – prostuje informacje MON rzeczniczka starosty Barbara Tokarska – Wójciak.

Dni otwartych w ciechanowskich koszarach już (chyba) nie będzie?

Kilka dni temu informowaliśmy o odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo Obrony Narodowej na oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego, który pytał o dalsze losy powojskowych nieruchomości w Ciechanowie. W odpowiedzi tej wiceminister Czesław Mroczek napisał m.in.:  „… po rozformowaniu 1. Ciechanowskiego Pułku Artylerii pozostała także nieruchomość znajdująca się w miejscowości Targonie (poligonowy plac ćwiczeń), którą przekazano w częściach – w grudniu 2010 r. Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu – Lasy Państwowe, a w październiku 2011 r. – Starostwu Powiatowemu w Ciechanowie.

Treść oświadczenia Barbary Tokarskiej – Wójciak w:

Pragnę poinformować, że ani Powiat Ciechanowski, ani tym bardziej Starostwo Powiatowe w Ciechanowie nie otrzymały żadnego majątku po byłej ciechanowskiej  jednostce wojskowej.

Teren w miejscowości Targonie, o powierzchni 28,123 ha, będący poligonem wojskowym, został przekazany Lasom Państwowym.

W skład tego terenu wchodzą m.in. dwie działki, które weszły w skład zasobu gruntów Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostę Ciechanowskiego Sławomira Morawskiego.

Pierwsza z działek o pow. 23,4816 ha jest terenem treningowym.

Druga mniejsza działka o pow. 4,6418 ha – to strzelnica wojskowa, na której znajduje się budynek strażnicy, obiekt strzelnicy, wieża, wiaty, studnia, rzutnia granatów i częściowe ogrodzenie działki.

14 października 2011 roku Nadleśnictwo Ciechanów zwróciło się do Starosty Ciechanowskiego, jako reprezentanta Skarbu Państwa o przekazanie w Zarząd tych działek i nieruchomości, gdyż jest to teren rolny, zadrzewiony i zakrzewiony i jest enklawą wśród gruntów Lasów Państwowych.

18 listopada 2011 roku działki te zostały przekazane w posiadanie Lasom Państwowym.

Obecnie trwa procedura ostatecznego przekazania nieruchomości w Zarząd Lasom Państwowym.

Barbara Tokarska-Wójciak

rzecznik prasowy starosty ciechanowskiego