Do 31 marca ciechanowska filia Wojewódzkiego Urząd Pracy przyjmuje dokumenty rekrutacyjne do projektu „Wysoko wykwalifikowany nauczyciel najlepszą inwestycją w edukację” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Czytaj więcej →