Przestaje istnieć najstarsza ciechanowska drukarnia. – Pracę straci 66 osób – poinformowała nas dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie Elżbieta Latko. Co PUP może zrobić w związku z kolejnymi grupowymi zwolnieniami? Mówi dyrektor Elżbieta Latko. [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=PVL0JEBX4u0′]Czytaj więcej →

Do 31 marca ciechanowska filia Wojewódzkiego Urząd Pracy przyjmuje dokumenty rekrutacyjne do projektu „Wysoko wykwalifikowany nauczyciel najlepszą inwestycją w edukację” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Czytaj więcej →