Chcą docenić ofiarność wolontariuszy

Do 7 listopada można zgłaszać w Ciechanowie wyróżniających się wolontariuszy. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem ciechanowskiwolontariat@gmail.com

W Ciechanowie wolontariusze pomagają bezinteresownie innym, prowadzą zbiórki na leczenie potrzebujących, opiekują się bezdomnymi zwierzetami, biorą udział w akcjach charytatywnych dla Ukrainy. Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat po raz kolejny nagrodzi najbardziej aktywnych wolontariuszy. Wyróżnieni otrzymają nagrody i dyplomy, a ich sylwetki znajdą się na plenerowej wystawie w centrum miasta.

Kandydatów mogą zgłaszać mieszkańcy miasta i organizacje pozarządowe.

red

Fot. UM Ciechanów