“Chwalcie z nami Panią Świata…”. W Niestumiu chwalili pieśnią i modlitwą

Maj to dla katolików miesiąc Maryi – Matki Boskiej. W kościołach i przy przydrożnych kapliczkach wierni gromadzili się na nabożeństwa majowe, podczas których m.in. odmawiano (śpiewem) Litanię Loretańską.

Tak było m.in. w podciechanowskim Niestumiu, gdzie inicjatorem, wznowienia nabożeństw przy miejscowej kapliczce był sołtys wsi, radny powiatu ciechanowskiego Sławomir Rudnicki.

red

Fot. Marek Szyperski