Ciechanów. Bezpłatne doradztwo dla przedsiębiorców

Wdrażane są kolejne działania pomocowe dla lokalnych przedsiębiorców w Ciechanowie. Rusza bezpłatne doradztwo w zakresie podatków, księgowości i kadr.

22 kwietnia odbyła się dwugodzinna wideokonferencja prezydenta Ciechanowa i pracowników Urzędu Miasta z lokalnymi przedsiębiorcami na temat możliwości poszerzenia wsparcia na poziomie miasta dla przedsiębiorców w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego stanem epidemii oraz wprowadzonymi przez rząd ograniczeniami.

Wśród zgłaszanych przez przedsiębiorców postulatów znalazła się m.in. kwestia związana z organizacją wsparcia dla nich w zakresie doradztwa m.in. księgowego. Przedsiębiorcy postulowali także o powołanie zespołów doradczych w zakresie podatkowym i prawnym. Wskazywali, że z uwagi na bardzo dynamicznie zmieniające się przepisy i dużą ilość wniosków do wypełnienia, mają problemy ze znalezieniem aktualnych informacji o możliwych środkach pomocowych ze strony rządu i instytucji bezpośrednio mu podległych.

W odpowiedzi na te postulaty wdrożona zostaje pomoc w zakresie bezpłatnego doradztwa księgowego. Miasto we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział w Ciechanowie udostępni możliwość korzystania z bezpłatnych, indywidualnych konsultacji dla przedsiębiorców. Konsultacje obejmą rozmowę telefoniczną lub e-mailową ze specjalistą z zakresu rachunkowości, podatków i kadr oraz radcą prawnym. Eksperci przeanalizują sytuację danej firmy i pomogą w wyborze rozwiązań „tarczy antykryzysowej” dopasowanych do specyfiki danej firmy. Profesjonalną pomoc będą świadczyli Konsultanci Oddziału w Ciechanowie SKwP: Pani Małgorzata Masztanowicz – radca prawny, Pani Magdalena Markowska – specjalista ds. podatków, Pan Andrzej Tyburski – specjalista ds. podatków, Pani Stefania Pariaszewska – biegły rewident oraz Pani Grażyna Wróblewska – specjalista w zakresie kadr i płac.

W celu usprawnienia udzielania konsultacji, zainteresowani przedsiębiorcy z regionu miasta proszeni są o zgłaszanie informacji w zakresie potrzeby konsultacji wraz z krótkim opisem problemu od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00 na adres e-mailowy: biuro.ciechanow@skp-ow.com.pl Potrzeby konsultacji można również zgłaszać telefonicznie do Pani Agnieszki Kanigowskiej (pracownika Oddziału w Ciechanowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce) tel. 23 673 20 01, tel. kom. 781 241 782.

W wyniku konferencji, pomoc we wsparciu dla przedsiębiorców dobrowolnie zaoferował także prowadzący swoją działalność w mieście Pan Jarosław Kraśniewski. Lokalni przedsiębiorcy będą mogli bezpłatnie korzystać z telefonicznego doradztwa Agencji Celnej A-SPED Biuro Tłumaczeń, w ramach której prowadzone będzie bezpłatne doradztwo celne. Obejmie ono wyjaśnianie wymogów prawnych wynikających z Kodeksu Celnego oraz Ustawy o podatku akcyzowym, a także pomoc w samodzielnym wykonaniu zobowiązań ustawowych w wyżej wymienionym zakresie. Pan Jarosław od 24 lat świadczy usługi w zakresie celnym, reprezentuje firmy oraz osoby fizyczne przed Urzędami Celnymi w sprawach związanych z obrotem towarowym z zagranicą, jak również w sprawach podatku akcyzowego (samochodów osobowych sprowadzanych z krajów UE) przed Urzędem Skarbowym.

Przedsiębiorcy mogą kontaktować się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 14.00 pod nr tel. 510 113 747 lub uzyskać pomoc e-mailowo: ciechanow@a-sped.pl.

Ponadto do końca kwietnia miasto oszacuje ewentualne dodatkowe działania, które nie przekroczą 1 mln zł kosztów po stronie miasta, a które mogłyby być przeznaczone na kolejne działania pomocowe dla przedsiębiorców.

Paulina Rybczyńska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ciechanów

Fot. UM Ciechanów