Ciechanów: Czy zmienią kulturę picia ? Nie, nie na tej sesji…

W porządku obrad czwartkowej (30 sierpnia)  sesji Rady Miasta znalazł się projekt uchwały dotyczący ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Ciechanowa. Radni, większością głosów, przychylili się do wniosku władz miasta i usunęli ten punkt z porządku obrad.

Autorzy projektu – radni Prawa i Sprawiedliwości – chcą, by alkohol w mieście nie mógł być sprzedawany w sklepach między godzinami 23 a 6.  Według nich przemawiają za tym względy bezpieczeństwa i oczekiwania społeczne. Wraz z projektem uchwały do Ratusza złożono ponad 400 podpisów mieszkańców Ciechanowa popierających tę inicjatywę.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wprowadzenie przez władze samorządowe ograniczenia  nocnej sprzedaży alkoholu stało się możliwe  dzięki nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

– Za koniecznością  przedstawienia projektu uchwały przemawiały  docierające do nas liczne skargi mieszkańców miasta związane z działalnością całodobowych sklepów monopolowych oraz opinia Komendy Powiatowej Policji – powiedział  Jerzy Racki, radny PiS.  – W obrębie dotychczas funkcjonujących całodobowych placówek wielokrotnie dochodziło do sytuacji wymagających podjęcia interwencji przez policjantów tutejszej KPP – wskazywał w piśmie skierowanym do Urzędu Miasta insp. Grzegorz Grabowski, komendant ciechanowskiej policji. – Nareszcie ktoś się tym zajął – to najczęściej słyszane słowa od osób, które wpisywały się na listę poparcia projektu uchwały – mówi Bogumiła Rybacka, radna PiS, jedna ze współautorek inicjatywy.

– Projekt jest zgodny nie tylko z oczekiwaniami mieszkańców, którzy narzekają na brak poczucia bezpieczeństwa i zakłócanie ciszy nocnej, ale wpisuje się także w realizacją postanowień Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakładającego ograniczenie dostępności alkoholu –  podkreśla Marek Rutkowski, radny PiS, kandydat na prezydenta w zbliżających się wyborach samorządowych.

– To nie jest nocna prohibicja – wskazują autorzy projektu –  zakaz  oczywiście nie będzie dotyczył lokali prowadzących sprzedaż alkoholu do spożycia na miejscu, czyli restauracji, barów, pubów, itd. Radni są przekonani, że  ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych przyczyni się do zmniejszenia liczby  aktów wandalizmu, czynów chuligańskich i przestępczości. Wpłynie to pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa oraz wizerunek miasta.

Jeśli projekt uchwały uzyska na sierpniowej sesji poparcie większości radnych, Ciechanów dołączy do  takich miast  jak:   Kraków, Katowice, Sopot, Piotrków Trybunalski, Bytom czy Suwałki, które już zdecydowały się skorzystać z narzędzi ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, jakie dała samorządom znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości.

relacja z dyskusji na ten temat —-> wkrótce

fot. pixabay.com