Ciechanów: darmowa kastracja kotów wolno żyjących

-Miasto podpisało z gabinetem weterynaryjnym „CAVIA” (ul. Gruduska 21) kolejną umowę na wykonanie zabiegów kastracji kotów. Po złożeniu pisemnego wniosku w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska opiekunowie wolno żyjących kotów otrzymają zlecenie na zabieg. Sfinansuje go Urząd Miasta. Więcej informacji – pod nr tel. 23 674 92 85 – informuje Renata Jeziółkowska, Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Ciechanów