Ciechanów laureatem konkursu „Innowacyjny Samorząd”

Miasto zostało nagrodzone główną nagrodą w konkursie „Innowacyjny Samorząd” organizowanym przez Polską Agencję Prasową pod patronatem trzech ministerstw: rozwoju, cyfryzacji, funduszy i polityki regionalnej. – Pilotażowy projekt inteligentnej segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej uznano za jeden z najbardziej nowatorskich rozwiązań w skali kraju – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Paulina Rybczyńska.

Ciechanów został nagrodzony za wdrożenie systemu „T-MASTER Inteligentne pojemniki na odpady”. Jest to system weryfikacji segregowania odpadów w zabudowie wielorodzinnej. W 2019 r. w Ciechanowie wprowadzono pilotaż systemu na osiedlu nr 5 „Płońska”. Program objął 336 gospodarstw. System umożliwia rozliczenie mieszkańców z zadeklarowanej przez nich segregacji odpadów. Pojemniki ważą i przypisują odpady do konkretnego mieszkańca. Miasto nie ponosiło kosztów wdrożenia pilotażu. Nagrodę w siedzibie ministerstwa rozwoju w Warszawie odebrał prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. W ramach konkursu rozpatrzono ponad 300 projektów gmin, miast i powiatów. Ciechanów triumfował w kategorii: miasta.

-System ma zachęcać mieszkańców do odpowiedzialnej i skutecznej segregacji, tak by faktyczne działania były zgodne ze złożonymi deklaracjami. Każde gospodarstwo domowe ujęte w pilotażu ma dostęp do pojemników, poprzez naklejki z kodami kreskowymi. Dzięki kodom przypisanym do danego gospodarstwa, możliwe jest monitorowanie jakości i ilości wyrzucanych odpadów. Naklejkę nakleja się na worek z odpadami danego rodzaju, kod należy zbliżyć do czytnika znajdującego się na pojemniku z daną frakcją odpadów. W ten sposób odblokowuje się klapa pojemnika. Po wrzuceniu śmieci i zamknięciu wrzutni, są one automatycznie ważone – informuje Paulina Rybczyńska. – System polega na wykorzystaniu nowoczesnych pojemników na odpady o pojemności 1100 l., których konstrukcja uniemożliwia rozprzestrzenianie odpadów wokół, np. przy wietrznej pogodzie. Nie mają do nich dostępu osoby nieuprawnione, nie ma więc sytuacji podrzucania śmieci. Szczelne zamykanie to także brak dostępu dla gryzoni, ptaków, czy robaków, co wiąże się też z higieną. Pojemniki wyposażone są w czujniki kontrolujące w czasie rzeczywistym poziom zapełnienia, co jest istotne z punktu widzenia opróżniającego je Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

Efektem zastosowania tego innowacyjnego technologicznie rozwiązania jest znaczne zwiększenie poziomu segregacji odpadów na osiedlu. Realizatorem pilotażu wprowadzanego przez miasto, jest firma T4B, we współpracy z PUK, TBS i Fundacją Łydynia. Miasto planuje w 2020 roku aplikować o środki zewnętrzne, tak aby projekt zastosować na kolejnych osiedlach wielorodzinnych w mieście.

„Innowacyjny Samorząd” to nowy projekt Serwisu Samorządowego PAP wyłaniający i nagradzający najbardziej innowacyjne jednostki samorządu terytorialnego. Celem konkursu jest promocja kreatywnych samorządów oraz inspiracja pozostałych jednostek samorządowych do podejmowania działań na rzecz innowacyjności. Głównymi kryteriami oceny w konkursie były nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań.

Fot. UM Ciechanów