Ciechanów. Miasto zwalnia lokalnych przedsiębiorców z podatku

A konkretnie – przedsiębiorców, którzy mają obecnie zakaz lub istotne ograniczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Radni na dzisiejszej (czwartek, 25 lutego) XXIII sesji Rady Miasta podjęli taką uchwałę jednomyślnie.

Skorzystają z tego ciechanowscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną, hotelarską, i turystyczną. Jak informuje ciechanowski Ratusz – “Z obowiązku zapłacenia w I kwartale 2021 r. podatku od nieruchomości za użytkowane grunty, budynki i budowle, w których prowadzona jest działalność gospodarcza skorzystają także podmioty, których zakresem działalności jest sport, rozrywka i rekreacja, np. siłownie i kluby fitness”.

red

Fot. UM Ciechanów