CIECHANÓW: NOWE MIEJSCA RELAKSU

-Urządzenia zabawowe oraz siłowe stanęły przy ul. Księcia Konrada II, gdzie wcześniej teren został ogrodzony i przygotowane zostało podłoże. Urządzenia zabawowe zamontowano przy ul. Komunalnej. O utworzeniu obydwu miejsc aktywnej rekreacji na świeżym powietrzu zdecydowali mieszkańcy w ramach Budżetu Obywatelskiego – poinformowała rzecznik Urzędu Miasta Ciechanów Renata Jeziółkowska.