Ciechanów. Nowe wskazówki dla turystów

Na pięciu drogach wjazdowych do Ciechanowa zamontowano wczoraj (środa, 28 kwietnia) tablice informujące o obiektach turystycznych. Nowe oznakowania zostały ustawione na ul. Płockiej, Kasprzaka, Wojska Polskiego, Mławskiej i Pułtuskiej.

– Nowe tablice informacyjne zawierają piktogramy Zamku Książąt Mazowieckich oraz wieży ciśnień przy Parku Nauki Torus. Dzięki nim osoby wjeżdżające do Ciechanowa będą pokierowane do wartych odwiedzenia miejsc – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Paulina Rybczyńska. – Brązowe tablice E-22c to elementy prezentujące w uproszczonej graficznej formie kluczowe atrakcje odwiedzanej miejscowości. Informacja przekazywana turystom za pomocą znaków drogowych jest informacją niezwykle cenną i potrzebną. Pozwala na wyróżnienie ciekawych obiektów, zaznaczenie ich unikalności, a także gwarantuje turystom swobodne poruszanie się po regionie.

Zaproponowane przez ciechanowski Ratusz tablice zostały pozytywnie zaopiniowane przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną.

red

Fot. UM Ciechanów

Komentarz

Doceniając inicjatywę, nie sposób nie zauważyć, że Ciechanów to nie Warszawa, czy Kraków i obiektów godnych zainteresowania turysty można tu zliczyć na palcach jednej ręki. Cóż więc stało na przeszkodzie, by na tablicach znalazły się także: Ratusz, Fara i Klasztorek?

Marek Szyperski