Ciechanów. Odwołane posiedzenia komisji i sesja Rady Miasta

W związku ze stanem epidemii odwołane zostały planowane posiedzenia komisji oraz najbliższa sesja Rady Miasta Ciechanów. Równocześnie informujemy, iż rząd, na wniosek Związku Miast Polskich, rozpoczął prace nad wprowadzeniem możliwości odbywania zdalnych posiedzeń organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Dalsze decyzje będą podejmowane po uchwaleniu powyższych regulacji i wejściu ich w życie – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska.

-Z uwagi na występujące obecnie rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2, jak również procedowane przez rząd zmiany przepisów prawa w zakresie odbywania zdalnie posiedzeń organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, odwołane zostają: wspólne posiedzenie komisji Rady Miasta Ciechanów, które miało odbyć się 24 marca, jak również planowana na 26 marca sesja Rady Miasta Ciechanów – informuje Rybczyńska. – Niemożliwe jest aktualnie prowadzenie sesji z udziałem mieszkańców oraz przy obecności mediów. Nie ma jednoznacznych przepisów określających możliwość przeprowadzenia sesji rad gmin zdalnie, np. przy zastosowaniu wideokonferencji, a w związku z tym podjęte uchwały mogłyby zostać uznane za nieważne.

-Sejm RP, najprawdopodobniej w najbliższy piątek (27 marca), będzie procedował zmiany prawne, przygotowane przez Radę Ministrów, o które zawnioskował Związek Miast Polskich, umożliwiające przeprowadzanie zdalnych posiedzeń rad gmin, powiatów i sejmików województw. W zależności od przyjęcia takich regulacji oraz wejścia ich w życie, będzie możliwe podjęcie decyzji, co do przeprowadzenia posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miasta Ciechanów – informuje rzeczniczka ciechanowskiego Ratusza. – Związek Miast Polskich wystąpił ponadto do rządu o tymczasowe nadanie uprawnień organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego organom wykonawczym.

Fot. UM Ciechanów