Ciechanów. Przetarg na budowę nowego miejskiego przedszkola

Na wiosnę przyszłego roku ma się rozpocząć budowa nowego miejskiego przedszkola w Ciechanowie. Prace potrwają ok. roku. Dziś (wtorek, 17 listopada) ratusz ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy.

Nowe przedszkole powstanie na niezabudowanej działce przy ul. Szwanke. Zostanie wybudowane w niskoemisyjnej technologii modułowej.

Najmłodsze miejskie przedszkole funkcjonujące obecnie w Ciechanowie ma aż 32 lata. Czas na nową infrastrukturę dla najmłodszych. Nowoczesne przedszkole będzie nie tylko pomocą dla aktywnych zawodowo rodziców i opiekunów, ale przede wszystkim wykonanym we współczesnym standardzie „drugim domem” dla dzieci powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

– Działka, na której stanie przedszkole ma blisko 5 tys. m2 powierzchni. Jednokondygnacyjny budynek będzie miał prawie 1000 m2 powierzchni użytkowej. Oddziały przedszkolne o powierzchni ok. 60 m2 z oddzielnymi węzłami sanitarnymi i magazynami podręcznymi będą zlokalizowane za obszerną strefą wejściową z sekcją poczekalni dla rodziców, powiązaną komunikacyjnie z korytarzem wewnętrznym oraz szatnią dla dzieci. W budynku znajdą się też pomieszczenia dla opiekunów, gabinety specjalistów oraz pomieszczenie związane z zapleczem kuchennym (z oddzielnym wejściem). Obiekt o kształcie zbliżonym do prostokąta z zewnątrz ozdobią m.in. perforacje elewacyjne – informuje rzecznik Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska. – Teren nowego przedszkola zostanie ogrodzony i oświetlony. Przy budynku wybudowane będą ciągi komunikacyjne i parking dla ponad 30 aut. Pozostała część działki zostanie wyłączona z ruchu kołowego i stanowić będzie bezpieczną, zamkniętą strefę dla dzieci. Jej obszar będzie zagospodarowany elementami małej architektury oraz terenami pod place zabaw dla przedszkolaków. Powstanie też obszar zielony, gdzie założone będą trawniki, nasadzone krzewy i drzewa.

Inwestycja zakłada zniesienie barier architektonicznych w postaci progów, przewężeń czy innych elementów utrudniających dostęp dla osób niepełnosprawnych. Zarówno dojście do placówki, jak i jej konstrukcja wewnątrz zostaną odpowiednio dostosowane, a przed budynkiem znajdą się też specjalnie oznakowane miejsca postojowe.

– Ponadto powstać ma droga dojazdowa do obiektu. Istniejąca ulica K. Szwanke w ramach realizacji zadania poddana będzie częściowej przebudowie w celu wykonania nowego połączenia komunikacyjnego z nowoprojektowaną drogą. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i kierowców przed przejściem dla pieszych na jezdni zaprojektowano punktowe elementy odblaskowe, w dwóch punktach ustawione będą dodatkowe słupy oświetleniowe – informuje Paulina Rybczyńska.

red

Fot. UM Ciechanów