Ciechanów. Sejmik dał pieniądze na zabytek przy ul. Fabrycznej

12 października Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił przyznanie 1,8 mln zł na modernizację zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej w Ciechanowie.

– Remont niszczejącego i opuszczonego obiektu obejmie przebudowę elewacji, całej konstrukcji, stropów, dachu, instalacji. Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Zamontowana będzie winda. Zakres przeprojektowania budynku uwzględnia zapewnienie warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne. Po remoncie obiekt będzie pełnił nowe funkcje społeczne – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska. -Ratusz wszczął postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji. Oferty można składać do końca tygodnia (14 października). Po zakończeniu procedury przetargowej, wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy będzie możliwe rozpoczęcie prac.

Obiekt, który wyremontuje miasto jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ciechanów, Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Mazowieckiego oraz znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i strefie obserwacji archeologicznej. Budynek zostanie odnowiony zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Remont będzie przeprowadzony m.in. na podstawie historycznych zdjęć.

– Na parterze budynku przy ul. Fabrycznej 2 znajdzie się przestrzeń dla gastronomii, natomiast górną kondygnację zajmą organizacje pozarządowe związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i problemom społecznym. Na piętrze przewidziano funkcje biurowe. Znajdzie się tam obszerne pomieszczenie do pracy (tzw. open space) z wygrodzonym miejscem na spotkania, pomieszczenia pomocnicze/techniczne, pomieszczenie socjalne i węzeł sanitarny. Gastronomia na parterze będzie wyposażona w kuchnię, zaplecze sanitarne, magazyn i niezbędne pomieszczenia do jej funkcjonowania zgodnie z przepisami. Na poddaszu umieszczone będą centrale wentylacyjne i nadszybie windy – informuje Paulina Rybczyńska. – Wyremontowana elewacja będzie nawiązywać stylistyką do oryginalnej formy architektonicznej budynku z początku ubiegłego wieku. Ze względu na charakter zabytkowy, zostanie w całości odtworzona do stanu pierwotnego. Tynk, który został wykonany w późniejszym etapie użytkowania obiektu będzie skuty, cegły oczyszczone i zabezpieczone. Z uwagi na zły stan techniczny więźby dachowej konieczna będzie całkowita wymiana jej konstrukcji. Dach, ze względu na charakter zabytkowy, zostanie odtworzony do stanu pierwotnego i pokryty blachą tytanowo-cynkową na rąbek.

Zabytkowy budynek przy ul. Fabrycznej 2 został wzniesiony w latach 1905-1907 przez Spółdzielnię Spożywców „Łydynia”, założoną z inicjatywy urzędników i robotników Cukrowni Ciechanów. Spółdzielnia, która była jedną z pierwszych form aktywności społeczno-gospodarczej w mieście wzniosła wolnostojący, murowany, ceglany budynek nieopodal starej karczmy, przy skrzyżowaniu dróg wiodących do stacji kolejowej (ul. Sienkiewicza) i cukrowni (ul. Fabryczna).

– Plan budynku opracował architekt cukrowni Aleksander Raniecki. Parcelę pod „Łydynię” podarował spółdzielcom właściciel folwarku Śmiecin Józef Gutkowski. Wówczas nieruchomość znajdowała się we wsi poza obrębem administracyjnym Ciechanowa. Budynek miał pełnić funkcje handlowe i społeczno-kulturalne. Uroczystego otwarcia obiektu dokonał w 1907 r. pionier polskiej spółdzielczości, późniejszy Prezydent RP, Stanisław Wojciechowski – informuje pani rzecznik.

red

Fot. UM Ciechanów