Ciechanów. Ślubowanie nowych policjantów

– Dzisiaj nowo przyjęci policjanci złożyli ślubowanie w ciechanowskiej komendzie. Świadkiem ich pierwszej, tak znaczącej chwili w policyjnym mundurze był Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie mł. insp. Zbigniew Anders – relacjonuje oficer prasowy KPP podkom. Ewa Brzezińska.

– Dzień złożenia ślubowania jest niezwykle ważny dla każdego policjanta. Dzisiaj podczas kameralnej uroczystości w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie, słowa roty wypowiedziało dwoje policjantów. W tym ważnym dla nich momencie, świadkami ich pierwszej tak znaczącej chwili w policyjnym mundurze, był Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie mł. insp. Zbigniew Anders oraz Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Piotr Mitter – relacjonuje podkom. Brzezińska. – Po złożeniu przez nowo przyjętych policjantów przysięgi, Komendant wyraził radość, że może powitać ślubujących w szeregach ciechanowskich policjantów i podkreślił, że po złożeniu przysięgi każdy z nich obowiązany jest dochować obowiązków wynikających z roty ślubowania.

– Życzymy naszemu koledze i koleżance sukcesów w pracy zawodowej, wytrwałości w codziennej walce o bezpieczeństwo obywateli. Niech ta trudna i odpowiedzialna służba będzie dla nich  źródłem satysfakcji i zadowolenia, a wszystkim działaniom towarzyszy ludzka przychylność i życzliwość – pisze podkom. Ewa Brzezińska.

red

Fot. FB Policja Ciechanów