Ciechanów. Spółki miejskie szpitalowi na walkę z koronawirusem

50 tys. zł na zakup indywidualnych środków ochrony personelu medycznego oraz środków dezynfekcyjnych przekazały Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie ciechanowskie spółki miejskie.

– Miastu podlega pięć spółek, które świadczą różnego rodzaju usługi użyteczności publicznej na rzecz mieszkańców: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie – informuje rzecznik Urzędu Miasta Paulina Rybczyńska. – Dziękuję prezesom spółek za taką decyzję. Widać, że bardzo wielu osobom, spoza sfery medycznej, zależy dziś na tym, aby pielęgniarki, ratownicy czy lekarze byli zabezpieczeni w profesjonalny sposób. Nie możemy dopuścić do tego, aby z uwagi na brak sprzętu i wielkie zaniedbania ze strony polskiego państwa w tym zakresie, zakażenia dotknęły medyków ciechanowskiego szpitala, a przecież takie przypadki występują obecnie w innych szpitalach w kraju.” – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

To już kolejne pieniądze, jakie zostały przeznaczone na walkę z epidemią koronawirusa przez miasto oraz jednostki podległe. W ubiegłym tygodniu prezydent Ciechanowa podpisał zarządzenie, na mocy którego 150 tys. zł z budżetu miasta trafiło na rzecz szpitala. Ponadto miasto przekazało 2 tys. maseczek typu FFP2 i chirurgicznych. Przekierowano także na konto szpitala środki od zarządów osiedli w wysokości ponad 53 tys. zł.

Fot. UM Ciechanów