Ciechanów: Szepietowski za Jagodzińskiego w Powiatowym Zarządzie Dróg

Robert Szepietowski nowym dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie. Dzisiaj (poniedziałek, 20 marca) został powołany na to stanowisko uchwałą Zarządu Powiatu Ciechanowskiego.

Akt powołania nowemu dyrektorowi PZD wręczył starosta ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz wraz z wicestarostą Markiem Marcinkowskim.

Jak informuje Starostwo Powiatowe: Robert Szepietowski jest absolwentem Politechniki Białostockiej, ukończył studia inżynierskie i magisterskie na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, kierunek – Budownictwo. Nowy Dyrektor posiada bogate, wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjno-drogowej bez ograniczeń oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Poprzednio Robert Szepietowski pracował w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ciechanowie jako główny specjalista do spraw inwestycji i bezpieczeństwa ruchu. – Życzymy bezproblemowych początków i szczęśliwych zakończeń wszelkich inicjatyw drogowych, pomyślności w życiu osobistym oraz poczucia satysfakcji z wykonywania pracy, dzięki której wzrasta poziom bezpieczeństwa i komfortu podróżowania po drogach Powiatu Ciechanowskiego – czytamy w komentarzu na profilu społecznościowym ciechanowskiego Starostwa.

Robert Szepietowski obejmuje stanowisko po Wojciechu Jagodzińskim odwołanym niedawno przez Zarząd Powiatu.

Red

Fot. FB Starostwo Powiatowe w Ciechanowie/Od lewej: wicestarosta Marek Marcinkowski, dyrektor Robert Szepietowski, starosta Jan Andrzej Kaluszkiewicz