Ciechanów. Uznanie dla cywilnych pracowników Policji

W ciechanowskiej Komendzie Powiatowej Policji odbyła się uroczystość z okazji Święta  Służby Cywilnej. Pracownicy Komendy otrzymali nagrody i wyróżnienia.

-W tym wyjątkowym dniu komendant powiatowy policji insp. Grzegorz Grabowski podziękował pracownikom Policji za profesjonalizm w działaniu na rzecz Policji. Dzień Służby Cywilnej obchodzony jest w dniu 11 listopada. To symboliczna data upamiętniająca odzyskanie w 1918 roku niepodległości. Wraz z nią rozpoczęła się odbudowa struktur państwa i jego administracji – relacjonuje podkom. Ewa Brzezińska z KPP Ciechanów. -Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie  nawiązując do tamtych wydarzeń, przekazał ogromne podziękowania dla wszystkich pracowników cywilnych za rzetelne i profesjonalne wykonywanie obowiązków oraz nieoceniony, codzienny wkład pracy.

Starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak oraz sekretarz miasta Ciechanów Adrianna Saganek przekazali, jako dowód uznania i uhonorowanie profesjonalizmu, pracownikom ciechanowskiej Policji listy gratulacyjne oraz podziękowania.  Słowa uznania i podziękowania skierował również do pracowników Policji ksiądz infułat Ludomir Kokosiński, emerytowany kapelan ciechanowskich policjantów.

-Łącznie wyróżnienia otrzymało 33 pracowników ciechanowskiej Policji – informuje podkom. Brzezińska. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę zostali odznaczeni: Maria Pikus i Jan Rogulski natomiast komendant wojewódzki policji nagrodził: Kamilę Nosarzewską, Marcina Zielińskiego oraz Romana Szczecińskiego. – Medale i odznaczenia zostaną wręczone podczas uroczystości Święta Służby Cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu w dniu 15 listopada 2019 roku – dodaje podkom. Brzezińska.

Fot. KPP Ciechanów