Ciechanów: Widna i Graniczna do przebudowy

4 mln zł od samorządu województwa mazowieckiego dostanie miasto Ciechanów nas modernizacjię ulic Granicznej i Widnej. – W ramach prac przebudowana będzie jezdnia, pojawi się ścieżka rowerowa, nowe chodniki, oświetlenie, zjazdy autobusowe oraz rondo. Inwestycja powinna rozpocząć się w czwartym kwartale tego roku – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska.

Umowę na dofinansowanie podpisali dzisiaj marszałek Mazowsza Adam Struzik i prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. – W grudniu 2019 roku prezydent wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na rok 2020”. Miastu przyznano dofinansowanie w wysokości 4 mln zł – informuje Paulina Rybczyńska.

Inwestycja obejmie ul. Graniczną od skrzyżowania z ul. Płocką do skrzyżowania z ul. Widną oraz ul. Widną między skrzyżowaniem z ul. Graniczną, a granicą z terenem kolejowym. Przebudowana zostanie jezdnia, dobudowane i przebudowane będą chodniki, powstanie dwukierunkowa ścieżka rowerowa, rondo, zatoki autobusowe, zjazdy, przewidziana jest budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz zagospodarowanie zieleni.

– Z uwagi na bezpieczeństwo m.in. dzieci uczęszczających do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 7 oraz poprawę komunikacji ruchu samochodowego, rozszerzono zakres planowanych robót o budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Granicznej i ul. Czarnieckiego – informuje pani rzecznik.

– Dzięki skuteczności w pozyskiwaniu pieniędzy zewnętrznych dla miasta możemy ruszyć z kolejną inwestycją drogową. Będzie dużo bezpieczniej, komfortowo, a do tego pojawi się kolejna ścieżka rowerowa w mieście. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna dla tej części miasta i mam dużą satysfakcję, że już wkrótce ją przeprowadzimy – podkreślił prezydent Kosiński.

Obecnie kończy się opracowywanie dokumentacji projektowej, po nim przygotowane zostanie postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy przebudowy przedmiotowych dróg. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na ostatni kwartał tego roku.

Fot. UM Ciechanów