Ciechanowianie Łukasz Dybowski i Jakub Ceranowski wśród laureatów Diecezjalnego Konkursu Biblijnego

Odbył się ostatni etap XVIII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych nt. „Ewangelista Marek i Jego Ewangelia”.

Ciechanowscy laureaci i ich opiekunowie

Tym razem Wydział Katechetyczny – organizator Konkursu – 7 marca zaprosił uczniów i ich opiekunów do Zespołu  Szkół Katolickich w Sikorzu koło Płocka. W finale wzięło udział 46 uczniów – laureatów etapu dekanalnego. Pisali oni test, a najlepsza piątka odpowiadała na zestawy trzech pytań o różnym stopniu trudności.

Witając uczestników konkursu dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii  Diecezjalnej Płockiej ks. dr Andrzej Krasiński powiedział: – Ewangelia Marka tętni życiem. Wypełniona jest działaniem Jezusa. Widzimy w niej Jego cuda. Dzięki Nim dochodzimy do przekonania, że jest On Synem Boga. Jest On Sługą, posłusznym swemu niebieskiemu Ojcu we wszystkim”. Zaznaczył również, że: – Ewangelia, całe Pismo św. nie jest zwykłym tekstem pisanym. To słowo samego Boga. Gdy ją czytamy, stajemy w pewnym sensie twarzą w twarz z Bogiem, który – choć jest niewidzialny, mówi do nas.  Bardzo Was proszę, byście nie zatrzymywali się tylko nad treścią Ewangelii – powierzchownie, ale byście szukali w niej głębi, byście potraktowali ją jako list od osoby Wam najbliższej. Warto czytając słowo Boże, pytać: Dobry Boże, co chcesz mi przez to słowo, przez to zdanie, przez historię powiedzieć – tu i teraz. W końcowym swoim przemówieniu powiedział: – Zachęcam Was, byście czytali Ewangelię codziennie, choć przez pięć minut dziennie, ale systematycznie. By można było o Was powiedzieć, że jesteście nie tylko świetnymi jej znawcami, lecz także że jesteście jej wierni. Chodzi o to, byście stawali się coraz bardziej podobni to Pana Jezusa. Czytajcie słowo Boże, słuchajcie Go, działajcie pod Jego wpływem, a będziecie dokonywali cudów.

Trzeba przyznać, że dzieci dokonały cudów – pisząc i odpowiadając na bardzo trudne pytania ze znajomości Ewangelii i treści zawartej w specjalnych zeszytach Kursu Biblijnego.

Lista zwycięzców przedstawia się następująco:

I miejsceZAŁĘSKI  Jakub –Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki

Pułtusk klasa VI; parafia pw. św. Mateusza w Pułtusku;  katechetka- Jarosik Renata Zuzanna

II miejsce – DYBOWSKI  Łukasz- Społeczna Szkoła Podstawowa STO   Ciechanów;  klasa V; parafia  św. Piotra Ap. w Ciechanowie; katecheta- Michalski  Józef

III miejscePOKORSKA  Kinga Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego

Sierpc; klasa VI; parafia pw. św. Wita Modesta i Krescencji w Sierpcu ; katechetka- Tłusty Aldona

Wyróżnienie

– ROKICKI  Karol Szkoła Podstawowa im. Szczepana Dobosza Sońsk; klasa VI; parafia pw. św. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku; katechetka – Kaluszkiewicz Wioletta

– CERANOWSKI Jakub- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł. Broniewskiego Ciechanów; klasa V b; parafia pw.  św. Piotra Ap. w Ciechanowie; katechetka – Gozdalska Agnieszka

Podczas przerwy, po pisemnej części Konkursu Biblijnego, goście obejrzeli i wysłuchali występ zespołu muzycznego Betania.

Gościem specjalnym i jurorem była m. in. pani Grażyna Muszyńska z Delegatury Płockiej Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Jeden komentarz

  1. karol podobno ma średnią 5.6
    jest najlepszy

Comments are closed.