Ciechanowianie pamiętali o rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

Uroczystości na cmentarzu komunalnym przy krzyżu upamiętniającym ciechanowian wywiezionych,  poległych i pomordowanych na “nieludzkiej ziemi” oraz msza św. w kościele w parafii pw. św. Piotra Apostoła – przypomniały 74. rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę.

O tych tragicznych wydarzeniach mówiła na cmentarzu wiceprezydent Ciechanowa Ewa Gładysz, w intencji ofiar modlił się ks. prałat Eugeniusz Graczyk – proboszcz parafii pw. św. Piotra Apostoła.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=P3HKxoEVLkI’]

Pod krzyżem kwiaty złożyli m.in.: wiceprezydenci Ciechanowa Ewa Gładysz i Cezary Chodkowski, starosta ciechanowski Sławomir Morawski i wicestarosta Andrzej Pawłowski, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  Grzegorz Wróblewski, senator Jan Maria Jackowski, posłowie Mirosław Koźlakiewicz i Robert Kołakowski, przedstawiciele kombatantów, Sybiraków, harcerzy, policji, wojska, straży pożarnej, partii politycznych, ciechanowskich szkół.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=nQyHQmuNsg8′]

a