Ciechanowianie Powstańcom Styczniowym

W 152. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego kwiaty pod pomnikiem powstańczego dowódcy – poległego pod Rydzewem – Tomasza Kolbe – złożyli przedstawiciele społeczeństwa Ciechanowa i powiatu ciechanowskiego.

A wśród nich m.in.: przedstawicielka Związku Sybiraków Helena Sędzicka, poseł Robert Kołakowski, starosta ciechanowski Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej Pawłowski, wiceprezydent Ciechanowa Krzysztof Kacprzak, przewodniczący Rady Miasta Leszek Goździewski, komendanci policji – Grzegorz Grabowski i straży pożarnej – Arkadiusz Muszyński, szef delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Grzegorz Wróblewski, wicedyrektor I LO im. Zygmunta Krasińskiego Mariusz Stawicki, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki Teresa Kaczorowska, historyk Jacek Hryniewicz.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=ZBcV4NxoKBA’]