Ciechanowianin biskupem pomocniczym płockim

Na profilu facebookowym Diecezji Płockiej pojawiła się dzisiaj (sobota, 23 stycznia) informacja, że papież Franciszek mianował ks. prałata doktora Mirosława Milewskiego – kanclerza kurii diecezjalnej – biskupem pomocniczym diecezji płockiej.

Komunikat w tej sprawie ogłosił w sobotę biskup płocki Piotr Libera.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=glsXs0NMGcw’]

Materiał filmowy z kanału Youtube – Diecezji Płockiej

Bp Mirosław Milewski ma 45 lat, pochodzi z Ciechanowa. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1997. Święcenia biskupie przyjmie 27 lutego w płockiej katedrze. Warto podkreślić, że bratem nowego biskupa jest znany ciechanowski społecznik – radny powiatowy Marek Milewski.

Ks. bp Milewski bardzo często gościł w Ciechanowie. Przypominamy jego wizytę sprzed kilku lat w parafii Matki Bożej Fatimskiej.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=N8HekxyDyvU’]

List biskupa płockiego Piotra Libery do wiernych w:

KOMUNIKAT BISKUPA PŁOCKIEGO DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH DIECEZJI PŁOCKIEJ O NOMINACJI NOWEGO BISKUPA POMOCNICZEGO

W dniu 23 stycznia 2016 roku Nuncjatura Apostolska w Warszawie podała do wiadomości, że Ojciec Święty Franciszek mianował księdza prałata dr. Mirosława Milewskiego biskupem pomocniczym Diecezji Płockiej, przydzielając mu stolicę tytularną Villanova. Za tę decyzję jestem Ojcu Świętemu ogromnie wdzięczny.

Ksiądz Biskup Nominat pochodzi z parafii św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Urodził się 26 lutego 1971 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku i w roku 1997 przyjął święcenia prezbiteratu z rąk arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego. Następnie pracował jako wikariusz w parafii św. Józefa w Zakroczymiu. W roku 1998 został skierowany na studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zwieńczone uzyskaniem doktoratu z socjologii. Po powrocie ze studiów pracował w Kurii Diecezjalnej a następnie w roku 2005 podjął pracę wykładowcy i wychowawcy w płockim seminarium duchownym. Przez rok był również dyrektorem Soborowego Studium Teologiczno-Pastoralnego. W roku 2008 powierzyłem księdzu Milewskiemu obowiązki kanclerza Kurii i mianowałem go wikariuszem generalnym Diecezji Płockiej. Przez kilka lat był także wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dewizą biskupią nowego biskupa pomocniczego diecezji płockiej są słowa Nolite timere (Nie lękajcie się), zaczerpnięte z Ewangelii według św. Mateusza 17,7.

Święceń biskupich udzielę Biskupowi Nominatowi w sobotę, 27 lutego 2016 r. o godz. 11.00, w bazylice katedralnej w Płocku. Współkonsekratorami będą natomiast Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski i Ksiądz Arcybiskup Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce. Serdecznie zapraszam do udziału w tej uroczystości duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich Diecezji Płockiej.

Otoczmy Księdza Biskupa Nominata modlitwą, prosząc o moc Ducha Świętego, aby sprostał zadaniom, jakie Pan przed nim postawi. Naszą modlitwę złóżmy w macierzyńskie dłonie Najświętszej Maryi Panny, Jasnogórskiej Królowej, która nawiedza wspólnoty naszej diecezji.

Płock, dnia 23 stycznia 2016 roku

† Piotr Libera
Biskup Płocki