Ciechanowscy Piłsudczycy mają kapelana

Biskup płocki Piotr Libera mianował ks. kan. Jana Jóźwiaka duszpasterzem Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręgu Ciechanów.

Ks. kan. Jan Jóźwiak – proboszcz ciechanowskiej parafii Matki Bożej Fatimskiej, jest także dziekanem dekanatu ciechanowskiego zachodniego.

Red

Fot. Marek Szyperski/Piłsudczycy i ich kapelan podczas niedzielnego (17 października) odpustu w parafialnym kościele pw. Św. Jana Pawła II.