Ciechanowscy policjanci ujawnili kolejne trzy cofnięte liczniki samochodowe

Niemal codziennie podczas kontroli pojazdów funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie ujawniają cofnięte liczniki. Przypominamy, że zmiana wskazania drogomierza jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności nawet do lat 5 informuje podkom. Ewa Brzezińska z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Pierwszy samochód: citroen został skontrolowany 21 stycznia w Ciechanowie na ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych. Podczas sprawdzenia stanu drogomierza zamontowanego w pojeździe policjanci ustalili,  że stan licznika auta podczas ostatnich badań technicznych wynosił 156.544 km, natomiast  teraz licznik wskazywał 100.178 km.

Do drugiego ujawnienia cofniętego  licznika, doszło również tego samego dnia na tej samej ulicy. Podczas sprawdzania stanu licznika audi funkcjonariusze ujawnili rozbieżności dotyczące faktycznie przebytych przez ten samochód kilometrów. Wartość stanu licznika nie zgadzała się z wpisem, który widniał w zaświadczeniu o badaniu technicznym pojazdu, o 75 tys. km.  

22 stycznia w Niestumiu na ul. Gruduskiej policjanci zatrzymali do kontroli drogowej iveco. Sprawdzili pojazd, a działając w ramach nowych uprawnień, skontrolowali także aktualny stan drogomierza. Okazało się że aktualny stan licznika w tym pojeździe nie zgadza się ze stanem drogomierza wpisanego podczas ostatniego badania technicznego. Przebieg tego pojazdu był “młodszy” o 377 tys. km.

– Za przestępstwa zmiany wskazań drogomierza lub ingerencji w prawidłowość jego pomiaru zgodnie z zapisem art. 306a kodeksu karnego grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Należy pamiętać, że takiej samej karze podlega zarówno osoba, która cofa licznik pojazdu, jak i ta, która taką korektę zleca – informuje podkom. Ewa Brzezińska.