Ciechanowscy policjanci żegnają swego Kapelana

– Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 23 lutego 2020 roku zmarł wieloletni Kapelan Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie Ksiądz Infułat Ludomir Kokosiński – czytamy w nadesłanym do redakcji komunikacie.

Ksiądz Infułat był Kapelanem policjantów i pracowników ciechanowskiej Komendy Policji od lat 90 – tych.  Przywracał godność służby w Policji, spieszył z pomocą i słowami pociechy jako moralny filar naszej grupy zawodowej. Znał i rozumiał problemy policjantów i ich rodzin. Był naszym autorytetem moralnym i duchowym. Jako człowiek honoru upominał policjantów, by nawet w osobach naruszających prawo dostrzegali człowieka. Jako przyjaciel Policji angażował się w działania prospołeczne. W wielu sytuacjach stał jako rzecznik interesów środowiska policyjnego. Był członkiem rodziny policyjnej, bez którego wiele inicjatyw nie miałoby szansy realizacji. Nieoceniony jest jego wkład w tworzenie nowego wizerunku Policji. Brał udział w prowadzonych policyjnych akcjach m. in. na rzecz bezpieczeństwa osób starszych.  W 2016 roku został odznaczony Złotym Medalem za zasługi dla Policji – najwyższym odznaczeniem przyznawanym dla osób cywilnych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Fot. FB KPP Policji w Ciechanowie