Ciechanowska PWSZ od 1 października z nową nazwą

1 października Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie zmienia nazwę na Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Za patrona Uczelni wybrano Ignacego Mościckiego – pochodzącego z północnego Mazowsza (urodzonego w Mierzanowie koło Gruduska), absolwenta  Politechniki Ryskiej i Uniwersytetu w szwajcarskim Fryburgu, działacza niepodległościowego, wybitnego naukowca i wynalazcę, profesora Politechniki Lwowskiej i Politechniki Warszawskiej, budowniczego polskiego przemysłu chemicznego,  prezydenta II Rzeczypospolitej w latach 1926-1939.

-Szlachetna postawa, dorobek naukowy oraz zasługi jakie osiągnął w trudnym okresie umacniania się polskiej  państwowości  niech będą wzorem do naśladowania dla całej społeczności akademickiej naszej Uczelni – informuje Wiesław Wernik z ciechanowskiej Uczelni. –  Uroczystości związane z nadaniem Uczelni imienia Patrona odbędą się podczas inauguracji nowego roku akademickiego 2019/2020.

Fot. Archiwum Uczelni