Ciechanowski Dzień Flagi RP

Dzięki uczniom, nauczycielom i dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w centrum Ciechanowa nie minął niepostrzeżenie.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=eToqmuxvBtw’]