Ciechanowskie Senioralia – bezpłatne badania i porady medyczne dla seniorów

W najbliższą środę (19 października) w Ciechanowie po raz czwarty seniorzy będą mieli swoje święto.

– Bezpłatnie będzie można skorzystać z szerokiej oferty badań i specjalistycznych porad dotyczących zdrowia. Usługi medyczne i edukacyjne świadczyć będą od godz. 13.00: Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie, Narodowy Fundusz Zdrowia Delegatura w Ciechanowie, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. I. Mościckiego w Ciechanowie, Grupa Arnica i firma Geers. O godz. 16.00 rozpocznie się część artystyczna. Gwiazdą wieczoru będzie Robert Janowski z zespołem – informuje Paulina Rybczyńska, rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów.

Ciechanowskie Senioralia odbędą się w godz. 13.-16. w miejskiej hali sportowej przy ul. Kraszewskiego 8 seniorzy będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego zdrowia i skorzystać z porad wykwalifikowanego personelu medycznego.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie zaoferuje możliwość spotkania z dietetykiem klinicznym i specjalistą farmacji klinicznej, który przekaże wiedzę o bezpiecznej farmakoterapii, łączenia leków, zasadach ich przyjmowania oraz działaniach niepożądanych leków.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie umożliwi seniorom wykonanie bezpłatnych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi i pojemności wydechowej płuc przy pomocy pikflometru. Seniorki będą mogły nauczyć się prawidłowego samobadania piersi przy użyciu modeli/fantomów. Na IV Ciechanowskich Senioraliach dostępne będzie poradnictwo w zakresie: profilaktyki chorób zakaźnych i odkleszczowych, uzależnień, profilaktyki nowotworowej, profilaktyki zatruć grzybami, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i zdrowia psychicznego. PSSE zademonstruje ponadto modele uszkodzonych przez używki narządów wewnętrznych człowieka i symulację obrazu widzianego przez osoby po zażyciu narkotyków i spożyciu alkoholu.

Bezpłatne badania pomiarowe poziomu cukru, stężenia kwasu moczowego i ciśnienia zapewni seniorom Grupa ARNICA. Na miejscu będzie można uzyskać
poradnictwo w zakresie bezpłatnych programów zdrowotnych realizowanych przez placówkę medyczną, w szczególności: programu polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia na lata 2020-2023, programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego oraz zasad korzystania z oferty Dziennego Domu Opieki Medycznej w Ciechanowie.

Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. I. Mościckiego w Ciechanowie zaprezentuje symulatory i modele niemowląt umożliwiające odbiorcom przeżywanie i doświadczanie roli babci, dziadka, rodzica i opiekuna. Będą to lalki-modele z syndromem dziecka potrząsanego, z zespołem FAS oraz z uzależnieniem od narkotyków. Ponadto PUZ umożliwi uczestnikom bezpłatne pomiary ciśnienia tętniczego, poziomu glikemii, szczytowego przepływu wydechowego (PEF) i interpretację wyników. Seniorki w ramach profilaktyki nowotworu piersi będą mogły skorzystać z nauki samobadania na fantomie.

Na wydarzeniu będzie można uzyskać informacje o leczeniu uzdrowiskowym, wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i potwierdzić profil zaufany (IKP). Należy posiadać ważny dowód tożsamości. Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ciechanowie umożliwi ponadto pozyskanie informacji o zasadach leczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczeniach dobrowolnych i zaopatrzeniu w wyroby medyczne.

Bezpłatne badania słuchu świadczyć będzie firma Geers.

Podczas senioraliów mieszkańcy Ciechanowa, którzy ukończyli 60. rok życia będą mogli tego dnia na miejscu wyrobić imienną Kartę Seniora, upoważniającą do korzystania ze zniżek, darmowych wejść czy promocji oferowanych przez partnerów programu w całej Polsce. Impreza będzie też okazją, by porozmawiać z członkami Ciechanowskiej Rady Seniorów.

Po części medyczno-edukacyjnej od godz. 16. rozpocznie się część artystyczna senioraliów. Gwiazdą imprezy będzie Robert Janowski. W miejskiej hali przy ul. Kraszewskiego zagra Janowski Projekt – Acoustic Trio. Odbędą się też występy lokalnych artystów. Na scenie zaśpiewa utalentowana stypendystka prezydenta miasta Alicja Kaszubowska, wystąpią: Chór Nowe Legato, Koło Taneczne Zakręcone Seniorki i Teatr Scena Trzeciego Wieku działające przy COEK Studio. Senioralia zakończy potańcówka, którą poprowadzi Sławomir Skiba.

– Organizatorem IV Ciechanowskich Senioraliów jest Urząd Miasta Ciechanów, Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej Studio i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wydarzenie wsparł Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022 – informuje Paulina Rybczyńska.

red

Fot. UM Ciechanów