Ciechanowskie Starostwo Powiatowe wyróżnione w Poznaniu

Ciechanowskie Starostwo Powiatowe na Międzynarodowych Targach Poznańskich nagrodzone dyplomem uznania za podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wspierania przedsiębiorczości i inicjatyw w środowisku lokalnym.

Wyróżnienie odebrały kierownik wydziału geodezji – geodeta powiatowy Ewa Smyk, kierownik wydziału administracji Barbara Sierpińska i kierownik wydziału rolnictwa Małgorzata Bola.
– To m.in. zadania zrealizowane przez te wydziały miały wpływ na przyznanie nagrody. Serdecznie dziękuję i gratuluję – komentowała starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak.

Fot. FB Joanny Potockiej-Rak