Ciechanowskie Święto Niepodległości

Apel Pamięci na pl. Marszałka Piłsudskiego, przemówienie prezydenta Ciechanowa Krzysztofa Kosińskiego, składanie kwiatów pod pomnikiem Marszałka, defilada.