Ciechanowskie Święto Policji – Komendanci z awansami

Komendant powiatowy policji w Ciechanowie – młodszy inspektor Zbigniew Andres – inspektorem, jego zastępca – nadkomisarz Radosław Romanowski – podinspektorem.

Tegoroczne ciechanowskie obchody Święta Policji odbyły 23 lipca. Wydarzenie upamiętnia 102. rocznicę powstania polskiej Policji. W trakcie uroczystości odbył się uroczysty apel, wręczono odznaczenie oraz mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Obchody Święta Policji rozpoczęły się złożeniem wieńca pod Krzyżem Katyńskim  przy kościele farnym w hołdzie ofiarom Zbrodni Katyńskiej, mieszkańcom ziemi ciechanowskiej, oficerom Wojska Polskiego i Policji, zamordowanych wiosną 1940 r. przez sowieckie NKWD.

W kościele pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w parafii Św. Tekli w Ciechanowie odbyła się Msza Święta w intencji Policjantów i pracowników Policji.

– Uroczystości kontynuowano na placu Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie insp. Zbigniew Andres przywitał Policjantki, Policjantów oraz pracowników Policji oraz podziękował im za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków w tym trudnym czasie jakim był okres pandemii. Podziękował kapelanowi ciechanowskiej Policji księdzu kanonikowi Wojciechowi Hubert, który zawsze jest obecny w ważnych dla nas wydarzeniach oraz wspiera  policjantów i pracowników Policji w codziennej służbie. Komendant w swoim przemówieniu pogratulował wszystkim odznaczonym oraz awansowanym. I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie podinsp. Radosław Romanowski odczytał list skierowany do Policjantek Policjantów oraz Pracowników Policji przez Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Waldemara Wołowca. Następnie głos zabrał kapelan ciechanowskiej policji ksiądz kanonik Wojciech Hubert – relacjonuje oficer prasowy KPP Ciechanów kom. Jolanta Bym.

Mazowiecka Policja w statystycznej pigułce

Ubiegły rok upłynął pod znakiem zagrożenia pandemią i ograniczeń w przemieszczaniu się. Miało to wpływ na statystyki mazowieckiej Policji –  w porównaniu z 2019 r. spadła liczba przestępstw i wypadków drogowych.

W 2020 r. w województwie mazowieckim Policja odnotowała 110,3 tys. przestępstw. Ich liczba w zakończonych postępowaniach przygotowawczych była o 4% niższa niż w 2019 r., a w przeliczeniu na 10 tys. ludności wyniosła 203 i była o 9 niższa niż rok wcześniej.

Zwiększyła się skuteczność organów ścigania. W 2020 r. wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych wyniósł na Mazowszu 65% i w stosunku do 2019 r. zwiększył się o 2 punkty procentowe.

Pandemiczne ograniczenia w przemieszczaniu się miały duży wpływ na to, że w porównaniu z 2019 r. na mazowieckich drogach mniej było wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych. Mazowiecka Policja zarejestrowała 3 tys. wypadków drogowych (o 22% mniej niż rok wcześniej) – w ich wyniku 420 osób poniosło śmierć, a 3295 zostało rannych.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego najlepiej obrazuje liczba ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na 100 wypadków: w 2020 r. był o 2 punkty wyższy niż w 2019 r. Poprawił się za to wskaźnik liczby rannych w przeliczeniu na 100 wypadków: zmniejszył się o 4 punkty rok do roku i wyniósł 111.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Święto Policji było okazją do wręczenia okolicznościowego medalu przyznanego przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie podinsp. Radosławowi Romanowskiemu. W tym dniu I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie otrzymał również awans na wyższy stopień i z dniem 24 lipca został mianowany podinspektorem Policji.

W 102. rocznicę powstania Polskiej Policji Państwowej na wyższe stopnie policyjne mianowano kilkudziesięciu ciechanowskich policjantów.

– Podczas uroczystości w Komendzie Wojewódzkiej zs. w Radomiu podczas obchodów Święta Policji garnizonu mazowieckiego, awans na stopień inspektora otrzymał Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie Zbigniew Andres. W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymała podkom. Ewa Brzezińska,  natomiast w dniu 22 lipca pracownik Policji pani Barbara Krysik otrzymała Złoty Medal za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, oraz długoletnią służbę – relacjonuje kom. Bym.

Red.

Fot. KPP Ciechanów