Ciechanowskie Wodociągi inwestują

Trwają prace na kilku kluczowych inwestycjach ciechanowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, m.in. w oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniana wody.

O pracach i ich przebiegu mówi nam prezes ZWiK Andrzej Bola.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=tFfKxI4kb3M’]

a