Cięcia w ciechanowskim Urzędzie Miasta

14 osób zwolnionych, trzy odchodzą na emeryturę. We wtorek przed 16. (- To było jak grom z jasnego nieba – usłyszeliśmy od jednej z tych osób. Oficjalnie – zwolnieni nie chcą się na razie wypowiadać) – w ciechanowskim Urzędzie Miasta ogłoszono reorganizację. 

– Przeprowadzone analizy oraz bieżące obserwacje wykazały nie tylko przerost zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych, ale również nieracjonalny podział obowiązków i brak umiejętności współpracy pomiędzy poszczególnymi wydziałami, a także niestety brak kompetencji, co miało bezpośrednie przełożenie na jakość pracy urzędu – wyjaśnia zastępca prezydenta Ciechanowa Joanna Potocka-Rak.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=RyzSPnLmDvM’]

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że zwolnieni planują złożenie w sądzie pozwu zbiorowego.

Oficjalny komunikat rzeczniczki prasowej Urzędu Miasta w:

Reorganizacja w Urzędzie Miasta Ciechanów

Racjonalizacja zatrudnienia, optymalizacja kosztów oraz zwiększenie efektywności pracy poprzez zmiany w strukturze organizacyjnej to główne założenia wprowadzonej reorganizacji w urzędzie.

Zmiany organizacyjne objęły wydziały, referaty i stanowiska: Administracji, Urbanistyki i Architektury, Geodezji i Gospodarki Gruntami, Inwestycji, Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, Zamówień Publicznych i Działalności Gospodarczej, Teleinformatyki, Obsługi Prawnej.

Obecnie, po zmianach, w ramach Wydziału Organizacyjnego funkcjonuje Referat Obsługi Administracyjnej Urzędu, Referat Obsługi Gospodarczo-Technicznej Urzędu, stanowisko ds. procesów IT, stanowisko ds. BHP i P.POŻ. Przestał istnieć Referat Informatyki, Wydział Inwestycji oraz Wydział Urbanistyki i Architektury. Powstał Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami. Referaty: ds. Koordynowania Inwestycji Miejskich, ds. Zamówień Publicznych, ds. Obsługi Przedsiębiorcy funkcjonują w Wydziale Zamówień Publicznych i Działalności Gospodarczej. Zlikwidowane zostało stanowisko ds. obsługi prawnej.

Przeprowadzone analizy oraz bieżące obserwacje wykazały nie tylko przerost zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych, ale również nieracjonalny podział obowiązków i brak umiejętności współpracy pomiędzy poszczególnymi wydziałami, a także niestety brak kompetencji, co miało bezpośrednie przełożenie na jakość pracy urzędu.” – wyjaśnia zastępca prezydenta Joanna Potocka-Rak.

W wyniku reorganizacji zmniejszono zatrudnienie o 14 osób (w tym trzy z prawem do emerytury). Kolejne trzy osoby zadeklarowały przejście na emeryturę.

Podejmowane działania mają na celu nie tylko obniżenie kosztów i zmniejszenie zatrudnienia osób z prawem do emerytury, ale przede wszystkim poprawę funkcjonowania urzędu w aspekcie merytorycznym.

Przyjęte plany dynamicznego rozwoju miasta i poprawy jakości życia mieszkańców, wymagają sprawnych służb i dobrej wewnętrznej organizacji urzędu.

Racjonalny i właściwy dobór kadr oraz struktura organizacyjna odpowiadająca faktycznym potrzebom to element niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania każdej jednostki organizacyjnej.

Renata Jeziółkowska

Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Ciechanów

2 komentarze

  1. Kochani zdecydujcie sie – czy “14 osób zwolnionych, trzy odchodzą na emeryturę” czy “zmniejszono zatrudnienie o 14 osób (w tym trzy z prawem do emerytury)” bo to chyba jest różnica, prawda?

  2. Czy była procedura zwolnień grupowych?

Comments are closed.