Cmentarz Komunalny w Ciechanowie. Remont głównej alei

Na nekropolii przy ul. Gostkowskiej rozpoczął się remont głównej alei od strony ul. Prymasa Tysiąclecia (pętla miejska). – Prace potrwają do trzech tygodni – zapowiada rzeczniczka Urzędu Miasta Paulina Rybczyńska.

– Rozpoczęły się roboty związane z wymianą nawierzchni. Remont polega na zdjęciu obecnej nawierzchni wykonanej z trylinki i płyt chodnikowych oraz zastąpieniu jej kostką brukową. Kostka, która zostanie ułożona na odcinku o powierzchni około 350 m2 pochodzi z rozbiórki chodników na terenach miejskich w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych. Prace zakończą się w grudniu – informuje rzeczniczka. – W 2019 r. miasto powiększyło teren cmentarza o obszar około 5,8 tys. m2. Przesunięto istniejące ogrodzenie i wybudowano nowe alejki. Na zlecenie miasta Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonał odwodnienie, co pozwoliło na zniwelowanie istniejącego od lat problemu zalewania grobów.

W ramach podjęcia wspólnych działań proekologicznych ukierunkowanych na ograniczanie ilości odpadów, w szczególności tworzyw sztucznych, na terenie cmentarza w ubiegłym roku zamontowano regały na znicze do ponownego użytku. Regały zostały ustawione w pobliżu 4 bram.

– Na 2021 rok zaplanowano kolejne prace związane z powiększeniem cmentarza – zapowiada Paulina Rybczyńska.

red

Fot. UM Ciechanów