Czechow i Kolberg na ciechanowskiej Gali

Burzą oklasków przyjęli widzowie 25. Koncertu Noworocznego Gala 2015 jednoaktówkę “Jubileusz” Antoniego Czechowa wystawioną przez działający przy Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki teatr “Alternatywy 5”. Bardzo spodobał się także “Koncert Kolbergowski” w wykonaniu artystów z LZA “Ciechanów” i “Małego Ciechanowa”.

A na początku – Leonard Sobieraj, który w 1991 r. był dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury w Ciechanowie wspominał, w jakich okolicznościach – razem z nieżyjącym już dyrektorem Szkoły Muzycznej Stanisławem Kujawą wymyślali pierwszą Galę.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=aW_FU-CX42M’]

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=KufibTPFCC8′]

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=Lb9tOhwqvDs’]

więcej – w:

Jubileuszowa XXV GALA 2015

 

XXV Koncert Noworoczny GALA 2015 okazał się znowu nie tylko ważnym i prestiżowym, a w tym roku jubileuszowym wydarzeniem artystycznym, ale także dużym salonem towarzyskim. Do PCKiSz w sobotni wieczór, 10 stycznia 2015 r., przybyło wielu ciechanowian i gości,  w tym władze wszystkich szczebli. Witała ich serdecznie dyrektor PCKiSz dr Teresa Kaczorowska.

Obecni byli parlamentarzyści Ziemi Ciechanowskiej: poseł RP  Robert Kołakowski i senator Jan Maria Jackowski. Władze państwowe reprezentowali przedstawiciele ciechanowskiej Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Grzegorz Wróblewski i Renata Chodowska; zaś samorządowe – radna Województwa Mazowieckiego a zarazem wiceprzewodnicząca Sejmiku Mazowieckiego Wiesława Krawczyk oraz wicedyrektor WJWPU – Elżbieta Szymanik.

Z władz powiatu ciechanowskiego przybyło wielu radnych, na czele z przewodniczącym Rady Powiatu Zbigniewem Gutowskim, starostą Sławomirem Morawskim i wicestarostą Andrzejem Pawłowskim. Władze miasta Ciechanowa reprezentowali przewodniczący Rady Miasta Leszek Goździewski, dwóch wiceprzewodniczących: Elżbieta Latko i Stanisław Talarek, nowy wiceprezydent ds. kultury dr Krzysztof Kacprzak, a także obywatelka honorowa – prof. Bibiana Mossakowska z Warszawy. Byli też samorządowcy z okolicy, m.in.: wójt gm. Ciechanów Marek Kiwit i Gołymina Andrzej Chrzanowski.

Obecni byli komendanci służb mundurowych: komendant powiatowy policji Grzegorz Grabowski, komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Arkadiusz Muszyński, komendant Straży Miejskiej w Ciechanowie Krzysztof Matuszewski. Nie zabrakło duszpasterzy, byli: ks. kanonik Jan Jóźwiak, proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej, ks. Sławomir Trzaska proboszcz parafii pw. Błogosławionych Płockich Biskupów i Męczenników oraz pastor Krzysztof Adamkowski.

 

Przybyli licznie przedstawiciele nauki i kultury: rektor PWSZ prof. Leszek Zygner oraz kanclerz tej uczelni Piotr Wójcik. Obecni byli poprzedni dyrektorzy PCKiSz im. M. Konopnickiej w Ciechanowie: Bożenna Śliwczak-Galanciak, Leonard Sobieraj i Stanisław Kęsik, a także aktualni dyrektorzy domów kultury z Mazowsza: Katarzyna Kaszuba (MDK Mława), Krzysztof Gadomski (MDK Przasnysz), Artur Lis (M-GOK Łochów), Wojciech Bruździński (MGOK Glinojeck), Ewa Maławska (GOK Strzegowo), Zofia Pikus (GOK Opinogóra), Nina Rykowska (COEK „Studio” Ciechanów). Warto wymienić muzealników: Romana Kochanowicza, dyrektora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Piotra Kaszubowskiego z Muzeum Historycznego w Przasnyszu, czy kilku reprezentantów Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

 

Byli przedsiębiorcy, w tym kilkunastu z Mazowieckiej Izby Gospodarczej, na czele z dyrektor Danutą Drzewiecką i prezesem Andrzejem Bayerem. Byli też bankowcy, w tym  dyrektor Grażyna Lubecka z PBS; reprezentanci skarbowców, w tym naczelnik US w Ciechanowie Eliza Sepełowska, Poczta Polska, na czele z Agnieszką Urbańską i Tadeuszem Dłubiszem. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej reprezentowała prezes Maria Rutkowska, a władze Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie – prezes Zdzisław Petrykowski.

 

Leonard Sobieraj który 25 lat temu, wraz z dyrektorem PSM I st. śp. Stanisławem Kujawą, zainicjował Koncerty Noworoczne GALA, podzielił się wspomnieniami. Patronował wówczas GALI wojewoda ciechanowski śp. Andrzej Wojdyło, bo Ciechanów był stolicą województwa. Teraz patronem GALI jest starosta Sławomir Morawski, który oficjalnie otworzył GALĘ ’2015.

 

Przed rozpoczęciem koncertu wręczono, po raz czwarty, statuetki „Sukces Artystyczny Roku 2014”.  Siedmiu laureatów odebrało statuetki, dyplomy i kwiaty:

Alicja Szemplińska

Alicja Markiewicz

Adrianna Betlińska

Zespół Tańca Nowoczesnego „FUNNY”

Barbara Krajewska

Anna Nałęcz

Adam Rosiński.

 

W imieniu laureatów zaśpiewały Alicja Markiewicz i Alicja Szemplińska, a Adrianna Betlińska zarecytowała wiersz Barbary Krajewskiej.

 

Program XXV GALI był prezentacją nowych, najbardziej ciekawych dokonań artystycznych minionego roku. I jak zawsze składał się z dwóch części oraz antraktu.

W I części (folkowej) zaprezentowano Koncert Kolbergowski, gdyż skończył się właśnie Rok Oskara Kolberga (1814-90) – zasłużonego etnografa, folklorysty, kompozytora, który także na Płn. Mazowszu  badał i zbierał materiały z kultury ludowej.

II część GALI była teatralna – zaprezentowano znakomity spektakl „Jubileusz” Antoniego Czechowa, w wykonaniu Teatru dla dorosłych „Alternatywy 5” z PCKiSz.

W sumie na GALI’2015 wystąpiło prawie 100 naszych artystów: tancerzy, śpiewaków, aktorów i muzyków – z LZA Ciechanów” i „Mały Ciechanów” oraz dwóch teatrów: „Alternatywy 5” i „Rozmyty Kontrast”.

 

Podczas antraktu, z wystawnym bankietem, też się wiele działo. Dyrektor Teresa Kaczorowska oraz  Krzysztof Gadomski (MDK Przasnysz) otworzyli w Galerii im. B. Biegasa wystawę MALARSTWA Józefa Stanisława Ostoi Kotkowskiego (1922-1994), artysty polsko-australijskiego, znanego w świecie jako Stan Ostoja – malarza, rzeźbiarza, scenografa, fotografika, a przede wszystkim twórcy sztuki laserowej. Już pod koniec lat 60 minionego wieku zamienił on pędzel na promienie lasera, malował nimi muzykę i jako pierwszy w świecie użył efektów laserowych podczas przedstawienia teatralnego (1968) i operowego (1974). Poza unikalnymi pracami malarskimi Ostoi pokazano też dwa filmy, na których w tłumie można było zerknąć na efekty laserowe, którymi ilustrował muzykę, czy światło, jako prekursor w świecie!

 

Podczas przerwy wszyscy mieli okazję wesprzeć młode talenty – bo ciechanowscy dziennikarze sprzedawali cegiełki na Fundusz „Sztuka Młodych”. Zostanie on jak zwykle przeznaczony na stypendia dla najbardziej zdolnych artystów Ziemi Ciechanowskiej.  Zebrano 4. 505,48 złotych.

 

Józef Stanisław Ostoja Kotkowski jest związany z Płn. Mazowszem, a dokładnie  z Przasnyszem, który był stolicą kulturalną Mazowsza w 2014 r. Bo choć artysta urodził się w Golubiu Dobrzyniu, to spędził z rodziną osiem młodzieńczych lat w Przasnyszu (1937-1945). W Przasnyszu ukończył Gimnazjum (1939), pobierał pierwsze nauki malarstwa u Olgierda Vetesco, angażował się w ruch oporu z niemieckim okupantem niemieckim, a w 1945 r. – już jako 23-latek zabrany przez Niemców – uciekł z transportu, trafił do amerykańskiej strefie okupacyjnej w Niemczech., skąd w 1949 roku wyemigrował do Australii.

W Przasnyszu mieszkali do śmierci rodzice artysty (ojciec Stefan Kotkowski zmarł w 1957 r. kierował bankiem, matka Jadwiga Nejedli  była bibliotekarką, zmarła w 1997 r.; obydowje spoczywają w Przasnyszu). Imię Ostoi-Kotkowskiego nosi jedna z ulic (od 1996) oraz Miejski Dom Kultury (od 6 grudnia 2006). Od 2007 r. odbywają się w Przasnyszu Przeglądy Sztuki Współczesnej im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego. Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego ogłosili rok 2012 Rokiem Stanisława Ostoi-Kotkowskiego. Od 2006 r. w Przasnyszu przyznawany jest też Medal Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w trzech kategoriach: twórca uznany, debiut, medal honorowy. Dokumentację życia i działalności artystycznej J. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego prowadzi także Muzeum Historyczne w Przasnyszu.

Józef Stanisław Ostoja Kotkowski studiował malarstwo na uczelniach w Düsseldorfie (1945–1949) i w Melbourne (po emigracji do Australii w 1949 r.). Na stałe osiedlił się w Stirling koło Adelajdy (1955). Własnej rodziny nie założył.

Jego dzieła można oglądać głównie w australijskich, a także zagranicznych zbiorach państwowych i prywatnych. Ma też na świecie dwa archiwa: na University of Melbourne i w Muzeum Narodowym w Warszawie – zawierają one różnorodne formy sztuki artysty: zapisy wykładów, programy, fotografie, slajdy, pokazy laserowe, modele rzeźb, rzeźby (w Australii wpisano je do UNESCO „Memory of the World register for Australia”). Obydwa artysta podarował.

W Polsce jest tylko kilkanaście prac artysty. Są unikalne. Większość jest własnością jego siostrzenicy (miał jedyną siostrę Irenę), pani Liliany Adamczyk z Warszawy. W Galerii im. B. Biegasa można obejrzeć 12 dzieł Ostoi-Kotkowskiego – wszystkie dużych formatów, abstrakcyjnych, w trzech kolorach: czarnym, niebieskim, soczystej czerwieni. Wystawa czynna do 10 lutego.

 

Sponsorzy GALI ‘2015:

 

Poczta Polska – Ciechanów

Zakład Mięsny „Lenarcik” – Gotardy

Warmin S.A. – Warka

Kwiaciarnia „Goździk” – Ciechanów

PHU „Elbit” Sklep „Przy Farze” – Ciechanów

Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza – Ciechanów

Piekarnia Adam Gawarecki – Ciechanów

Sklep „Intermarche” – Władysławowo

Muzeum Szlachty Mazowieckiej – Ciechanów

Ciechanowski Oddział Stowarzyszenia Autorów Polskich

Stowarzyszenie Pracy Twórczej w Ciechanowie

 

Inf. PCKiSz