Czy możliwe jest przywrócenie Ciechanowskich Spotkań Muzealnych?

Czy może dojść do reaktywacji Ciechanowskich Spotkań Muzealnych? Ich twórca – ks. Marian Konrad Klubiński nie wyklucza takiej możliwości.
Spotkania zapisały się znacząco na kulturalnej mapie Ciechanowa. Ich gośćmi był cały szereg wybitnych postaci polskiego życia społecznego, kulturalnego, religijnego.
Z ks. Marianem Konradem Klubińskim spotkaliśmy się w ostatnią (21 października) w ciechanowskiej parafii pw. św. Franciszka z Asyżu. Koncelebrował wieczorną mszę św.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=trclUIFKaBE’]Marian Konrad Klubiński, wieloletni pełnomocnik wojewody ciechanowskiego ds. kontaktów z Kościołami i Wyznaniami, został księdzem w 2010 r., po przedwczesnej śmierci żony. Jest kapłanem diecezji drohiczyńskiej, kustoszem w tamtejszym Muzeum Diecezjalnym.

a