Czy trzeba wypowiadać umowy na wywóz odpadów?

W związku z wprowadzanymi zmianami w systemie gospodarki odpadami pojawiło się wiele pytań i wątpliwości. Jednym z najważniejszych pytań jest to, czy klienci ciechanowskiego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych muszą wypowiadać umowy zawarte z tą firmą na wywóz śmieci.

Prezes PUK-u Wojciech Jagodziński wyjaśnia, że nie.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=TkQM8pFC3GY’]

* KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA CIECHANÓW * KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA CIECHANÓW *