Czy w Ciechanowie Informacja Wojskowa więziła polskich oficerów?

Odnalezione w tej sprawie dokumenty przedstawiciele warszawskiego oddziału IPN Jacek Pawłowicz – kierownik referatu edukacji i Kazimierz Krajewski – kierownik referatu historycznego zaprezentowali w Ciechanowie na konferencji zorganizowanej przez senatora Jana Marię Jackowskiego.

– „Rozkazuję utworzyć obóz internowanych, do którego kierowani są wojskowi, nielojalni do Krajowej Rady Narodowej, Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, Głównego Dowództwa Wojska Polskiego i innych kierowniczych organów Państwowej i Wojskowej Władzy Odradzającego się Państwa Polskiego” – pisał w zarządzeniu z 8 listopada 1944 r., a więc w momencie, gdy większość terytorium obecnej Polski znajdowała się wciąż pod niemiecką okupacją „Głównodowodzący Polskich Sił Zbrojnych – Generał – Pułkownik [Michał] Rola Żymierski”.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=J4izPTBTE0U’]

Obecny na konferencji rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie doc. dr Leszek Zygner poinformował o planowanej na 9 stycznia konferencji poświęconej antykomunistycznemu, niepodległościowemu podziemiu działającemu po 1945 r. w powiecie ciechanowskim.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=JpfTVIY_hCo’]

a