Czytali Katechizm w Farze

Przez prawie dwa tygodnie w ciechanowskiej Farze czytany był Katechizm Kościoła Katolickiego.

Publiczne czytanie zorganizował  oddział Akcji Katolickiej działający przy parafii pw. św. Józefa (fara). Odbywało się po wieczornych mszach św. w dni robocze. Czytali m.in. kapłani, harcerze, członkowie Akcji Katolickiej, Ruchu Światło Życie, Odnowy w Duchu Świętym.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=mZ0WCb9udeE’]

– W Roku Wiary pragnęliśmy publicznie przeczytać Wyznanie Wiary – Credo w wydaniu katechizmowym – mówi prezes oddziału AK Ryszard Wesołowski. – Dodatkową motywacją – w momencie oczekiwania na kanonizację Jana Pawła II – jest przypomnienie Jego dzieła. Wszak ten Katechizm promulgowany 11 października 1992 r. w 30-tą rocznicę rozpoczęcia obrad Soboru Watykańskiego II przez wieki będzie nazywany Katechizmem Jana Pawła II. Nie tylko dlatego, iż został podany Kościołowi Powszechnemu za Jego pontyfikatu. Również dlatego, że „nasz” kardynał z Krakowa wywarł wielki wpływ na wyniki obrad soborowych, a KKK  jest niejako zwieńczeniem i podsumowaniem Vatikanum II.  Obecnie przy zmasowanym ataku na wartości chrześcijańskie w Polsce i Europie wydaje się zasadnym przypomnienie podstawowych treści naszej wiary podanych w Katechizmie  w formie  skondensowanej i zrozumiałej dla przeciętnego członka wspólnoty parafialnej.

 a