Darmowy internet w gminie Regimin

Dziewięć bezpłatnych punktów dostępu do bezprzewodowego internetu w gminie Regimin. – Bezpłatny internet w Gminie Regimin już jest! Można korzystać – zachęca wójt Mariola Kołakowska. – WiFi4EU to dostęp do wysokiej jakości internetu przez bezpłatne Wi-Fi w miejscach publicznych.

Po dwa punkty dostępu uruchomiono w Regiminie (Urząd Gminy i Szkoła Podstawowa), Szulmierzu i Zeńboku (w świetlicach i szkołach). Po jednym w świetlicach w: Lekowie Koziczynie i Pawłowie.

WiFi4EU to inicjatywa Komisji Europejskiej, w ramach której wspierane są działania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego internetu w miejscach publicznych, takich jak parki, place miejskie, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea – podaje ministerstwo cyfryzacji. – W ramach tej inicjatywy gminy i miasta na prawach powiatów mogą ubiegać się o specjalne bony. Wartość każdego z bonów to maksymalnie 15 000 euro. Uzyskane środki finansowe mają służyć pokryciu kosztów zainstalowania hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych w gminach, które nie oferują jeszcze tego rodzaju bezpłatnego publicznego dostępu do internetu.

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji