Darowizny od i dla starosty

Starosta ciechanowski, jako przedstawiciel Skarbu Państwa, przekazał w środę (27 kwietnia) w formie darowizny Gminie Miejskiej Ciechanów część tzw. Krzywej Hali. Tego samego dnia, w imieniu Powiatu Ciechanowskiego przyjął od gminy Ojrzeń kilka działek.

Relacjonuje Barbara Tokarska – Wójciak, rzecznik Starosty Ciechanowskiego

Podpisanie dwóch aktów notarialnych, związanych z dokonaniem darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów i na rzecz Powiatu Ciechanowskiego odbyło się w Ciechanowie dniu 27 kwietnia 2011 roku.

Starosta przekazał miastu nieruchomość w „Krzywej Hali”

Starosta Ciechanowski Sławomir Morawski, działając w imieniu Skarbu Państwa, dokonał darowizny udziału wynoszącego 27972/135898 części zabudowanej nieruchomości położonej w Ciechanowie, obręb Podzamcze, działka 1374/9 przy ulicy Plac Piłsudskiego, w tzw. „Krzywej Hali” na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów.

Darowizny dokonano z przeznaczeniem na prowadzenie i udostępnianie przez Gminę Miejską Ciechanów zbiorów archiwalno-bibliotecznych Regionu Ziemi Ciechanowskiej.

W przypadku gdyby cel nie był zrealizowany oraz w razie użytkowania darowizny w sposób sprzeczny z przeznaczeniem, zgodnie z art. 13 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, darowizna zostanie odwołana.

Powiat przyjął działki od Gminy Ojrzeń

Wykonując uchwałę Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 czerwca 2008 roku, Zarząd Powiatu Ciechanowskiego w drodze aktu notarialnego przyjął od Gminy Ojrzeń darowiznę prawa własności nieruchomości gruntowych, składających się z działek o powierzchni 3,3351 ha położonych w obrębie Obręb oraz nieruchomości o powierzchni 1,0194 ha położonych w obrębie Wola Wodzyńska – gmina Ojrzeń. Wszystkie działki będące przedmiotem darowizny znajdują się w pasie drogi powiatowej.

Uregulowanie na rzecz powiatu prawa własności jest podstawą do podejmowania działań inwestycyjnych na tym terenie.

Przekazanie prawa własności działek Powiatowi Ciechanowskiemu było konieczne, gdyż niebawem ruszą prace inwestycyjne związane z realizacją przebudowy 10 km odcinka drogi Ościsłowo – Ojrzeń.

Przypomnijmy, że w ramach modernizacji drogi wykonane zostaną: poszerzenie pasa jezdni do szerokości 5,5 m, odwodnienie drogi poprzez renowację rowów, odbudowa 125 przepustów pod zjazdami, uporządkowanie przydrożnej zieleni, odbudowanie i wzmocnienie poboczy, wybudowanie 3 zatok autobusowych, ustawienie barier energochłonnych i zabezpieczających przy obiektach użyteczności publicznej m.in. przy szkole w Ościsłowie i Młocku oraz przy wyrobisku po żwirowni w miejscowości Rzeszotko. Ponadto projekt obejmuje wprowadzenie nowej, stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

Droga z Ościsłowa do Ojrzenia ma znaczenie lokalne oraz istotne znaczenie regionalne, ponieważ stanowi ważny szlak komunikacyjny powiązany funkcjonalnie z drogami krajowymi nr 50 i 60. Przebiega przez miejscowość Młock, gdzie krzyżują się z kolei 3 drogi powiatowe. Jej przebudowa sprzyjać będzie poprawie dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych miasta i gminy Glinojeck oraz gminy Ojrzeń.

Dofinansowanie przebudowy ze środków rządowych, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wyniesie 3 mln zł., resztę – ponad 7 mln zł. wyłoży powiat ciechanowski. W inwestycji swój udział będą miały także gminy, na terenie których przebiega trasa. I tak gmina Ojrzeń na tę inwestycję przeznaczy 300 tys. zł., a miasto i gmina Glinojeck 200 tys. zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na październik 2011 roku.

Barbara Tokarska-Wójciak, rzecznik starosty ciechanowskiego

 

 

.