Dawna Polonia z dawnym wyglądem?

Wszystko wskazuje na to, że po planowanym remoncie gmach dawnego hotelu Polonia przy ul. Warszawskiej w Ciechanowie odzyska swój przedwojenny wygląd.

Zaapelowało o to do starosty ciechanowskiego miejscowe koło Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=l3Z_-sNr71o’]

*treść wniosku w:

Ciechanów, 2.04.2013 r.

Sz. P. Sławomir Morawski

Starosta

Powiatu Ciechanowskiego

W związku z planowaną adaptacją na cele biblioteczne budynku po dawnym hotelu „Polonia”, przy ul. Warszawskiej, połączoną z renowacją elewacji kamienicy, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Koło w Ciechanowie składa propozycję przywrócenia przedwojennego wyglądu tejże elewacji od strony ulicy Warszawskiej. Zależy nam przede wszystkim na odtworzeniu historycznego detalu, skutego z kamienicy w czasie II wojny światowej, kiedy to Niemcy adaptowali budynek hotelu na swoje potrzeby. Odtworzeniu, naszym zdaniem powinny podlegać:

  1. Ozdobny gzyms wieńczący budynek, widoczny na starych fotografiach – z racji podwyższenia ostatniego piętra w okresie okupacji,  gzyms należałoby teraz odtworzyć nieco wyżej, niż jest to na zdjęciach archiwalnych.
  2. Zróżnicowane boniowanie parteru oraz I-go piętra, widoczne na starych fotografiach.
  3. Ozdobne obramienia okien na pierwszym piętrze od strony ul. Warszawskiej oraz obramienie okna nad wejściem narożnym, widoczne na starych fotografiach.
  4. Ozdobne lizeny na głównym narożniku budynku, widoczne na zdjęciach archiwalnych – nowo wybite okna na wszystkich kondygnacjach narożnika nie powinny temu przeszkodzić (w ostateczności można je zamurować)
  5. Elewacja kamienicy powinna być pomalowana w taki sposób, aby wszystkie przywrócone detale uwydatnić (detale na biało, reszta na inny, łagodny kolor – może być żółty, tak jak obecnie)

Spełnienie wspomnianych postulatów zapewne nie podniosłoby znacząco kosztów całej inwestycji a niewątpliwie przywróciłoby urok temu budynkowi i miejscu, czyniąc je bardziej godnym i reprezentacyjnym. W celu przybliżenia Panu naszej propozycji, w załączniku do listu dodajemy wydruki zdjęć, przedstawiających dawny wygląd hotelu „Polonia”.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Koło w Ciechanowie liczy na pozytywne rozpatrzenie naszej propozycji oraz oferuje gotowość do współpracy na wszelkich płaszczyznach, związanych z odtworzeniem wspomnianego detalu architektonicznego, w pozyskaniu i przedstawieniu dodatkowej dokumentacji dla tego typu działania.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Koła TOnZ

dr Grzegorz Kęsik