Deptak wciąż nie dla ruchu samochodowego, ale idą zmiany

Kilka tygodni temu  do władz miejskich Ciechanowa trafiła petycja ciechanowskich kupców domagających się zmian w funkcjonowaniu deptaku na ul. Warszawskiej. Idą zmiany, ale całkowitego przywrócenia ruchu samochodowego na deptaku nie będzie.

Na ostatniej, a pierwszej po wakacjach,  sesji Rady Miasta postulaty handlowców przedstawił rajcom przewodniczący Rady Mariusz Stawicki.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=1G5xrT9yFpg’]

W ostatni wtorek (17 września) otrzymaliśmy z Biura Rady Miasta materiały na sesję Rady, która odbędzie się 25 września, a wśród nich projekt “Stanowiska” wobec kupieckich postulatów. Dwa najważniejsze punkty to: powiększenie parkingu na pl. Jana Pawła II i niezgoda na na całkowite przywrócenie ruchu samochodowego na ul. Warszawskiej.

* Treść “Stanowiska” w:

Stanowisko Rady Miasta Ciechanów przyjęte w dniu 25 września 2013r. na XXXIV Sesji Rady Miasta Ciechanów

w sprawie wniosku przedstawicieli kupców z ul. Warszawskiej w Ciechanowie

[projekt]

 

Rada Miasta Ciechanów po rozpatrzeniu wniosku kupców i właścicieli lokali handlowych z ul. Warszawskiej w Ciechanowie, wziąwszy pod uwagę zarówno dobro lokalnego handlu, jak i bezpieczeństwo użytkowników deptaka oraz warunki życia mieszkańców ścisłego centrum Ciechanowa, wypracowała następujące stanowisko:

 

1. Parking okolicznościowy na Placu Jana Pawła II będzie otwarty we wszystkie dni tygodnia i włączony do Strefy Płatnego Parkowania.

2. Wjazd na ul. Warszawską zostanie wydłużony rano do godz. 11.00. W innych godzinach wjazd na ul. Warszawską będzie możliwy po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu do Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ciechanów w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00.

3. Wjazd pojazdów TAXI na ul. Warszawską odbywał się będzie w godz. od 22.00 do 6.00.

4. Wjazd na ul. Warszawską pojazdów firm kurierskich będzie się odbywał w ciągu całej doby.

5. Brak zgody na całkowite przywrócenie ruchu samochodowego na ul. Warszawskiej.

 Wprowadzenie w życie powyższych zmian skutkować będzie:

 · zmianą Uchwały Nr 297/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29

listopada 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości

stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz

„Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”;

  • · opracowaniem projektu organizacji ruchu drogowego na ul. Warszawskiej w

związku z dopuszczeniem do wjazdu pojazdów firm kurierskich, pojazdów

TAXI, zmianą godzin wjazdu dla dostawców oraz projektu organizacji ruchu

na Placu Jana Pawła II w związku z uruchomieniem SPP na parkingu

okolicznościowym;

  • · okresowym wyłączeniem parkingu okolicznościowego w przypadku organizowania imprez na Placu Jana Pawła II.