DIECEZJA PŁOCKA ZAPRASZA DO CIECHANOWA

Wspólnota Wojsko Gedeona zaprasza raz w miesiącu do parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie o godz. 19:30 na „Mszę dla młodych duchem!”. Podczas tych Mszy św. oprawę muzyczną, liturgiczną i modlitewną zapewniają ludzie młodzi. W doświadczeniu Bożej obecności pomaga kilkunastominutowe uwielbienie Boga przed Mszą, a także modlitwa flagami, przypominająca o wstawiennictwu aniołów. Najbliższe spotkanie odbędzie się w niedzielę 30 stycznia 2022 r.