Dla seniorów, sołtysów, gospodyń i piłkarzy

W Urzędzie Gminy Sońsk podpisano umowy na realizację zadań publicznych. Łączna wartość pięciu zadań to 20 tys. zł. To pierwszy taki konkurs w gminie.

Komisja konkursowa pozytywnie oceniła wnioski: Stowarzyszenia Akademia Piłki Nożnej Olimp – dwa zadania: „Turniej Piłkarski dla dzieci i młodzieży o Puchar Wójta Gminy Sońsk” – 4 tys. zł i zajęcia sportowe „Piłka nożna – jako forma aktywności ruchowej dla dzieci i młodzieży” – 8 tys. zł; Stowarzyszenia Seniorów z Gołotczyzny – „Aktywny senior” – 4 tys. zł; Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Sońsk – „Dzień Sołtysa” – 2 tys. 550 zł; Koła Gospodyń w Chrościcach – „Festyn rodzinny w sołectwie Chrościce” – 1 tys. 450 zł.

– Cieszę się, że są organizacje, które chcą działać na rzecz naszej lokalnej społeczności. Był to pierwszy tego typu konkurs na zadania publiczne w naszej gminie – skomentował wójt Jarosław Muchowski. – Chcemy otworzyć nowy rozdział współpracy z organizacjami pozarządowymi, dlatego w kolejnych latach postaramy się zwiększyć pulę środków na działania lokalne. Liczymy więc na jeszcze więcej ciekawych pomysłów w przyszłości. Zachęcam do aktywności na rzecz naszych lokalnych społeczności.

Red

Fot. FB UG Sońsk