Dłuższy termin składania wniosków o tzw. pomoc klęskową

Do 30 listopada przedłużono termin składania wniosków o tzw. pomoc klęskową – dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Weszło w życie znowelizowane rozporządzenie regulujące nowe zasady przyznawania pomocy klęskowej. Zmiany są następujące: nowy termin składania wniosków o pomoc oraz załączników do już złożonych dokumentów to 30 listopada 2022 r., obecnie są uznawane także inne niż kopie faktur dokumenty, na podstawie których wnioskodawca może wykazać sprzedaż produktów rolnych ze swojego gospodarstwa. Mogą to być również umowy sprzedaży, rachunki lub oświadczenia wnioskodawcy o dokonaniu takiej sprzedaży. Oświadczenie wnioskodawcy o sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa, po wypełnieniu i podpisaniu przez ubiegającego się o wsparcie, stanowi załącznik do wniosku o pomoc, jako potwierdzenie wartości dokonanej sprzedaży.

Po zalogowaniu się do aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą 2022” można pobrać kalkulację albo protokół bezpośrednio na komputer czy urządzenie mobilne. Przypominamy: jeden producent rolny nie ma możliwości otrzymania kalkulacji oraz protokołu jednocześnie. Ponadto z aplikacji można pobrać informacje o uprawach i szkodach w wyniku suszy.

Więcej informacji o pomocy i dokumenty są dostępne na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2.